Пожароизвестяване

Системи за пожароизвестяване – какво трябва да знаем за тях?

Кои видове системи за пожароизвестяване къде се използват?

Живеем във времена, в които много от продуктите, които използваме в бита, съдържат в себе си синтетични или взривоопасни материали. Това многократно увеличава опасността от възникване на пожар.

Често не сме в състояние да открием възникващия пожар и да го предотвратим в началния му стадий. Това може да се окаже доста опасно не само за материалните ни вещи, но и за нашето здраве и живот. Нерядко се случва пожарите да възникнат от електрически печки, запалени и неизгасени цигари, дори от неправилно поставен в близост до запалими материали електрически уред.

Живеем и във времена, в които модерните системи и технологии работят в наша полза и именно едни такива системи могат да предпазят живота и имуществото ни от пожар.

Системите за пожароизвестяване (ПИС) са един от най-ефективните и сигурни начини за локализиране на пожара в началния му стадий. Така ще се намалят значително загубите на материално имущество и ще се предотврати възможността да пострадат хора.

Какво представлява пожароизвестителната система и какви са нейните функции?

Пожароизвестителната система представлява автоматична система, чиято основна задача е да открива възникващи пожари и да известява чрез звукова сигнализация обитателите на дома или сградата, да изпрати сигнал за пожарна тревога до съответния дистанционен център и да включи поражогасителната инсталация.

Основните видове системи за пожароизвестяване са два: конвенционални и адресируеми. Разликата между двата основни типа системи за пожароизвестяване се състои основно в начина им на окабеляване и свързване на отделните елементи за известяване (ПИ).

При конвенционалните ПИС се монтират определен брой елементи в една линия. Така се образува зона или група на контролния панел.

Предимства:

  1. По-ниска себестойност на ПИС и периферия. Цената на пожароизвестителната система са осезаемо по-ниски, както и на всички бутони, датчици, сигнализатори и сирени.
  2. Малко по-лесно окабеляване и по-малко вложен проводник.

Недостатък:

При сработване на някой от датчиците, на пожароизвестителната система (ПИС) се показва на коя зона има алармено събитие. Ако е 8-9 или повече етажна сграда, охранителят ще види зоната на системата и ще разбере на кой етаж има събитие. За по-точно определяне ще трябва да използва асансьора, да се качи на въпросния етаж и след като види кой паралелен сигнализатор е задействан, ще знае къде има евентуален пожар. През цялото това време той няма да може да каже къде точно е пожарът.

Конвенционални системи за пожароизвестяване
Конвенционални системи за пожароизвестяване

Другият вид системи за пожароизвестяване са адресируемите.

Те са по-нови, „по-интелигентни“ и с повече функции и удобства от конвенционалните. Те имат кръгова структура и там движението на информацията е двупосочно.

Предимство:

Основното предимство на адресируемите пожароизвестителни системи е многократно по-бързото локализиране на сработилия датчик и респективно – евентуалния пожар. При тях на един „контур“ могат да се присъединят много повече устройства, отколкото при конвенционалните. Така можем да получим повече информация за определено събитие и състоянието на системата.

Ако възникне пожар в 10-15 или повече етажна сграда, на 9-ия етаж, в 36-та стая, например, системата веднага ще покаже въпросния датчик. На всички зони (датчици, бутони, сирени и др.) могат да се напишат имена и на дисплея на пожароизвестителната система да излезе точното име. Така охранителят ще знае къде точно е събитието, а това често пъти е от решаващо значение.

Недостатък:

По-висока себестойност на системата и периферията към нея. Цената на адресируемата пожароизвестителна система е по-висока от конвенционалната. Цената за датчици, сирени и бутони – също.

На пазара има и адресируеми системи със сензорен дисплей и много екстри. Някои от тях са: пращат SMS-и и e-mail при събитие. Имат още много други екстри, които са удобни, практични и, разбира се, увеличават себестойността на крайния продукт.

Адресируеми системи за пожароизвестяване
Адресируеми системи за пожароизвестяване

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button